Published: 2008-06-30

Kesan Kefahaman Konsep Takdir Terhadap Pembangunan Modal Insan

Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Che Zarrina Saari

1-23

Perubahan Personaliti Kesan Uslub Tabshir dan Indhar: Kajian Kes di Sekolah Henry Gurney (SHG)

Sharifah Norshah Bani Syed Bidin, Mohd Yakub @ Zulkifli Haji Mohd Yusoff

41-59

Rene Descartes (1596-1650) dan Metode Cogito

Solehah Hj. Yaacob, Hairunnaja Hj. Najmuddin

121-140