Bahasa Arab Sebagai Bahasa Ilmudan Peradaban: Satu Kajian dari Sudut Keistimewaannya

Main Article Content

Mohd Alwee Yusoff Mohamad Azrien Mohamed Adnan

Abstract

Artikel ini membincangkan peranan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu, peradaban dan komunikasi berlandaskan kepentingannya berbanding bahasa-bahasa lain di seluruh pelusuk dunia. Artikel ini juga menjelaskan keistimewaan bahasa ini yang dapat dilihat dalam dua aspek, iaitu perubahan bentuk kata yang berkait dengan ilm al-sarf dalam nahw atau tatabahasa Arab iaitu yang melibatkan aspek-aspek morfologi, semantik dan sintaksis. Keunggulan bahasa Arab dapat dilihat dari pelbagai aspek mencakupi pengaruhnya amatlah besar terhadap pembinaan dan perkembangan perbendaharaan kata kebanyakan bahasa umat Islam di dunia termasuk bahasa Melayu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
YUSOFF, Mohd Alwee; MOHAMED ADNAN, Mohamad Azrien. Bahasa Arab Sebagai Bahasa Ilmudan Peradaban: Satu Kajian dari Sudut Keistimewaannya. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 27, p. 157-167, june 2008. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/6362>. Date accessed: 10 july 2020.
Section
Articles