Perasaan Orang Bukan Islam Terhadap Laungan Suara, Bacaan dan Aktiviti Masjid di Negeri Selangor Darul Ehsan

Main Article Content

Ab. Aziz Mohd Zin Faisal Ahmad Shah Mariam Abd Majid Mohd Makhi Adnan

Abstract

Hormat menghormati dan sifat toleransi dalam sesebuah masyarakat majmuk merupakan suatu perkara yang perlu diberi keutamaan oleh setiap anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat seharusnya mengetahui adat dan budaya sesuatu kaum dan mengelakkan daripada menyentuh isu-isu sensitif atau melakukan tindakan yang boleh menggugat keharmonian dan kedamaian dalam sesebuah masyarakat majmuk. Salah satu isu yang boleh menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan anggota masyarakat majmuk ialah perkara yang berkaitan dengan ritual dan amalan agama masing-masing. Kajian ini cuba uintuk mengenalpasti perasaan orang bukan Islam yang tinggal berdekatan dengan persekitaran masjid terhadap aktiviti ibadat orang Islam di masjid-masjid negeri Selangor Darul Ehsan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan kepada pihak pengurusan masjid dalam menjalankan sesuatu aktiviti seterusnya menyemai sifat keterbukaan dan toleransi di kalangan masyarakat.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
MOHD ZIN, Ab. Aziz et al. Perasaan Orang Bukan Islam Terhadap Laungan Suara, Bacaan dan Aktiviti Masjid di Negeri Selangor Darul Ehsan. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 27, p. 109-119, june 2008. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/6344>. Date accessed: 14 july 2020.
Section
Articles