Published: 2004-12-31

Analisis Kuantitatif Perkataan-perkataan dalam Surah Al-Muawwidhat

Raja Jamilah Raja Yusof, Zulkifli Mohd Yusoff

105-124

Dabt Mushaf Uthmani: Perkembangan, Permasalahan dan Kaitannya dengan Pembangunan Sosial di Malaysia

Daud Ismail, Asyraf Hj. Ab Rahman, Wan Ibrahim Wan Ahmad, Fadzli Adam

125-144