Editorial Team

Prof. Dr Mohd Roslan bin Mohd Nor (Ketua Editor)

Dr Ahmad Faisal Abdul Hamid (Pengurus dan Editor)

Dr Norhayati Hamzah (Editor)

Dr Aizan Ali @ Mat Zin (Editor)

Dr Asyikin Abdul Halim (Editor)

Dr Bakhit Ali (Editor)

Dr Alwi Mohammad (Editor)