Published: 2018-12-24


Konsep al-Qiyas al-Usuli dan al-Qiyas al-Mantiqi dalam Pendalilan Akidah

Muhammad Rashidi Wahab, Mohd Fauzi Hamat, Mohd Faizul Azmi

53-92

Analisis Asas Pemikiran al-Shatibi (w.790H) Berhubung Teori Bid’ah dalam Karyanya al-‘Itisam

Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, Saadan Man, Norhidayah Pauzi, Mohd Anuar Ramli, Mohd Rosdi Hassan

159-194

حدوث العالم عند الإمام النّسفيّ

Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Bassam al-Amoush, Mohd Khairul Naim Che Nordin

217-242