Published: 2020-06-30

Terjemahan Kitab al-Luma‘ dan Analisis Perbahasan Ru’yah Allah Menurut al-Ash‘ari

Translation of al-Luma‘ and Discussion of Ru’yah Allah According to al-Ash‘ari

Mohd Haidhar Kamarzaman, Mohd Faizul Azmi, Abdull Rahman Mahmood, Zakaria Stapa, Wan Fariza Alyati Wan Zakaria, Indriaty Ismail

1-34