Editorial Board

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Mohammad Seman; Ketua Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa-bahasa Timur Tengah, Universiti Malaya

Editor-in-Chief: Dr. Mohamad Hussin

Editors

Prof. Dr. Salahuddin Mohd. Shamsuddin (Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei Darussalam)

Assoc. Prof. Dr. Zamri Arifin (Universiti Kebangsaan Malaysia)

Dr. Mohd Zaki Abd Rahman (Universiti Malaya)

Dr. Mat Taib Pa (Universiti Malaya)

Dr. Ahmad Arifin bin Sapar (Universiti Malaya)

Dr. Mohamad Idris (Universiti Malaya)

Zazmin Abu Bakar (Universiti Malaya)