PENASIHAT:
ADVISORY:

Profesor Dr. Puteri Roslina Abdul Wahid, University of Malaya, MALAYSIA

KETUA EDITOR:
CHIEF EDITOR:

Associate Professor Dr. Awang Azman Awang Pawi, University of Malaya, MALAYSIA

AHLI SIDANG PENGARANG:
EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Profesor Emeritus Datin Dr Rahmah Bujang, Universiti Malaya, MALAYSIA

Profesor Dato’ Seri Dr. Md. Salleh bin Yaapar, Universiti Sains Malaysia, MALAYSIA

Professor Dr. Arndt Graf, Geothe-University Frankfrut, GERMANY

Profesor Dr Jelani Harun, Universiti Sains Malaysia, MALAYSIA

Profesor Dr Normaliza Abd Rahim, Universiti Putra Malaya, MALAYSIA

 Dr Yuhanis Mohd Nasir, University of Malaya, MALAYSIA

Dr Nurhamizah Hashim, University of Malaya, MALAYSIA

Dr Noor Hasnoor Mohd Nor, University of Malaya, MALAYSIA

Dr Eizah Mat Hussain, University of Malaya, MALAYSIA