ULASAN BUKU: "ISLAMIC ECONOMICS, BANKING AND FINANCE: CONCEPTS AND CRITICAL ISSUES"

Authors

  • Ahmad Hidayat Buang University of Malaya, Malaysia

Keywords:

ulasan buku

Abstract

Buku ini mengandungi 10 artikel yang ditulis oleh sekumpulan pensyarah dan penyelidik dalam bidang muamalat Islam. Secara umumnya artikel-artikel di dalam buku ini membincangkan pelbagai isu semasa kewangan dan ekonomi Islam dari sudut pandangan Syariah. Sungguhpun demikian ia cuba untuk menggabungkan isi perbincangan Syariah dengan data-data empirikal dan teori-teori ekonomi dan sosial yang lain semasa melakukan analisis kepada isu-isu yang dibahaskan. Berasaskan kepada tajuk, artikel-artikel dalam buku ini boleh dikategorikan kepada empat iaitu (1) teori ekonomi moden dan aplikasinya dalam muamalat Islam, (2) aplikasi kontrak muamalat Islam dalam sistem kewangan moden, (3) analisis sistem kewangan Islam dari perspektif pengguna dan pengurusan bank dan (4) fatwa dan muamalat.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2014-05-01

How to Cite

Buang, A. H. (2014). ULASAN BUKU: "ISLAMIC ECONOMICS, BANKING AND FINANCE: CONCEPTS AND CRITICAL ISSUES". Jurnal Syariah, 22(2), 289–294. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/8107

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>