Published: 2003-06-30

Pengajian Tafsir di Kelantan: Satu Tinjauan Sejarah

Mustaffa Abdullah, Mohd Asmadi Yakob

107-122

Jerusalem in History

Mohd Roslan Mohd Nor

185-188