Published: 2009-06-30

Unitarianism dalam Ajaran kristian: Idea, Sejarah dan Perkembangan

Mahmud bin Ahmad, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali

95-117

Hadith Masyhur dalam Masyarakat Melayu: Takhrij dan Analisis

Jawiah Dakir, Budah@Udah Mohsin, Mazlan Ibrahim;, Faisal Ahmad Shah

119-146