Published: 2009-12-31

Eve dan Lilith dalam Konsep Wanita Judaisme

Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Bushrah Basiron

33-64

Analisis Kritis Ibn Taymiyyah Terhadap Amalan Dhikr `Ism al-Dhat: Satu Ulasan dan Komentar

Syed Hadzrullathfi Syed Omar, Che Zarrina Sa’ari, Engku Ibrahim Engku Wok

65-90

Tamadun Islam dan Penguasaan Ilmu

Roziah Sidik @ Mat Sidek

209-226

Perancangan Zionis Ke Arah Pembentukan Negara Israel

Mohd Roslan Mohd Nor, Nor Dalila Zakaria

227-250