Jurnal Melayu Sedunia (e-ISSN 2637-0751) diterbitkan sekali setahun (pada November) oleh Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Jurnal ini menerbitkan artikel berasaskan dasar pihak profesional, prinsip amalan dan kemajuan dalam bidang Pengajian Melayu. Jurnal Melayu Sedunia menerima artikel, nota penyelidikan dan ulasan buku dalam bahasa Melayu dan Inggeris yang berkaitan dengan dunia Melayu. Jurnal ini bertujuan untuk memberi ruang komunikasi antara pakar-pakar Melayu dan golongan profesional bagi memperkenalkan pemikiran baru, analisis, konsep-konsep, teori dan apa-apa aspek dalam bidang pengajian Melayu. Jurnal ini menggunakan sistem semakan 'double-blind peer review'.

The Journal of Malay World (e-ISSN 2637-0751) is published annually by the Academy of Malay Studies, University of Malaya. The journal publishes original articles based on professional policies, practices principles and progress in the field of Malay Studies. The journal accepts articles and book reviews both in Malay and English on topics pertaining in the Malay world. The journal aims to provide a forum for communication among Malay experts, professionals, to introduce new thought, concepts, theory, and systems. This journal uses double-blind peer review process.

Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL MELAYU SEDUNIA

Published: 2023-12-26

PERBANDINGAN PANTANG LARANG KAUM IBAN DAN KAUM MELANAU

COMPARISON OF TABOOS OF THE IBAN AND MELANAU PEOPLE

Erni Zunatasha Rosli, Fatin Amirah Huwaida Jakariya, Izyan Khaliesah Empang Mohd. Khir Nasirruddin, Natasha Dayang Brain, Nik Nur’ain Dalila Nik Azman, Nur Iylia Maisarah Syaharudy

1-12

MUZIUM DAN PRINSIP WASATIYYAH DI TANAH MELAYU

MUSEUMS AND PRINCIPLES OF WASATIYYAH IN THE MALAY WORLD

Siti Maimunah Kahal, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Hajar Opir, Amiratul Munirah Yahaya, Mohd Hapiz Mahaiyadin, Wan Yusnee Abdullah

26-43

View All Issues