Konsep Pendidikan Al-Qur’an

Authors

  • Salihin Hj Hussin
  • Ahmad Najib Abdullah
  • Wan Rohani Wan Mokhtar

Keywords:

Konsep, Pendidikan, al-Quran

Abstract

Pendidikan al-Quran merupakan model pendidikan Rabbani yang sesuai untuk mendidik manusia sejagat ke jalan yang benar. Oleh itu, Pendidikan al-Quran perlu diberi perhatian sewajarnya supaya ia dapat menjadi model pendidikan untuk mendidik manusia menuju kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kajian ini dijalankan untuk   menjelaskan konsep pendidikan al-Qur’an, ciri-ciri, matlamat serta kaedah pendidikan secara umum yang terdapat dalam ayat al-Quran berdasarkan beberapa buah tafsir, antaranya  tafsir FÊ ZilÉl al-Qur’Én. Pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan mentode historis dan dokumentasi. Analisis data dalam kajian ini pula menggunakan metod induktif, deduktif dan komperatif.   Hasil kajian menunjukkan pendidikan al-Quaran merupakan pendidikan Rabbani yang mempunyai  ciri-ciri tertentu, matlamat serta kaedah yang sesuai untuk manusia sejagat pada sepanjang zaman.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-12-29

Issue

Section

Articles