2010-12-24

PERSEPSI EDITOR MELAYU TERHADAP PENGAMAL PERHUBUNGAN AWAM DI MALAYSIA

Mohd Yahya Mohamed Ariffin, Md Sidin Ahmad Ishak

123-135

RATIB SAMAN: PENGARUH BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU SAMBAS

Muhammad Saiful Haq Hussin, Zahir Hj. Ahmad

136-151

TERMINOGRAFI MELAYU: KOSA KATA SENI KRAF MELAYU

Puteri Roslina Abdul Wahid, Hasnah Mohamad

212-225