Published: 2013-12-31

Tafsir Al-Azhar dan Tasawuf Menurut Hamka

Abdul Rouf, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff

1-30

Rujukan Al-Quran dan Al-Hadith dalam Penelitian Fenomena Gempa Bumi

Noor Fazilah Mohd Basiron, Monika @ Munirah Abd Razzak

31-50

Pedoman Proses Tajdid dalam Pengutusan Rasul

WanAdli Wan Ramli, Mohamad Kamil Ab Majid

83-116

Konsep Pembesar dalam Islam Sebagai Sasaran Dakwah

Zawawi Yusoff, Fakhrul Adabi Abdul Kadir

117-146

Hadhrami Sayyids In Malaya, 1819-1940

Latifah Abdul Latiff, Mohammad Redzuan Othman

147-170