Published: 2016-12-31

Terminologi Takwil Menurut al-Māturīdī dan al-Ṭabarī

Aisyah Dollah @ Abdullah, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Nurul Zakirah Mat Sin.

1-22

Pembangunan Sahsiah Melalui Kefahaman al-Ibtila'

Rohaida Mohammed Dawam, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman

23-44

Peranan Pemimpin dalam Pelaksanaan Etika Kerja Islam: Kajian Kes di Johor Corporation (Jcorp)

Siti Arni Basir, Nurul Syafiyah Mohd Noor, Mohamad Zaidi Abd Rahman, Monika @ Munirah Abd Razzak.

45-84

Aplikasi Metodologi Mengenal Alam oleh Daud Al-Fatani dalam Isu Penentuan Kenampakan Anak Bulan

Mohammaddin Abdul Niri, Sa’adan Man, Che Zarrina Sa’ari, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi.

141-162