Published: 2008-12-31

Konsep ‘Halalan Tayyiba’ dalam Pemakanan dan Implikasinya Terhadap Kesempurnaan Ibadah

Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Muhammed Yusof, Luqman Hj. Abdullah

79-92

Persepsi Belia Tentang Metode dan Pendekatan Dakwah yang Digunakan oleh Pendakwah di Wilayah Persekutuan Labuan

Ahmad Tarmizi Abdul Rahman, Saini Ag. Damit, Ferlis Hj. Bahari, Issraq Hj. Ramli

106-121

Iso 9000 from Islamic Perspective

Siti Arni Basir, Mohd. Farid Mohd. Sharif, Raja Hisyamudin Raja Sulong

139-158