Published: 2023-12-26

PERBANDINGAN PANTANG LARANG KAUM IBAN DAN KAUM MELANAU

COMPARISON OF TABOOS OF THE IBAN AND MELANAU PEOPLE

Erni Zunatasha Rosli, Fatin Amirah Huwaida Jakariya, Izyan Khaliesah Empang Mohd. Khir Nasirruddin, Natasha Dayang Brain, Nik Nur’ain Dalila Nik Azman, Nur Iylia Maisarah Syaharudy

1-12

MUZIUM DAN PRINSIP WASATIYYAH DI TANAH MELAYU

MUSEUMS AND PRINCIPLES OF WASATIYYAH IN THE MALAY WORLD

Siti Maimunah Kahal, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Hajar Opir, Amiratul Munirah Yahaya, Mohd Hapiz Mahaiyadin, Wan Yusnee Abdullah

26-43