2018-12-23

PERANAN SULTAN DALAM PERKEMBANGAN ISLAM DI NEGERI PAHANG

Muhammad Ikhlas Rosele, Rahimin Affandi Abd Rahim, Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali

51-77

ANALISIS KATA SERAPAN BAHASA ARAB BERDASARKAN PEMBENTUKAN KATA BAHASA MELAYU

Noor Azlina Zaidan, Mohd Zaki Abd Rahman, Muhammad Azhar Zailaini

78-101

PENDEKATAN TRADISIONAL DALAM TERMINOLOGI: SENI TENUN MELAYU

Nur Azimah Mohd Bukhari, Puteri Roslina Abdul Wahid, Nurul Haniza Samsudin

102-117

SAJAK-SAJAK BADARUDDIN H.O. BERTEMAKAN KETUHANAN: ANALISIS PENDEKATAN DAKWAH

Pg. Haji Yakup Pg. Ahmad, Mohamad Mokhtar Abu Hassan

156-180

MESOSISTEM DALAM NOVEL KANAK-KANAK TERPILIH

Rohayati Junaidi, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Madiawati Mamat @ Mustaffa

181-200

REPRESENTASI MOTIF BATIK LUKIS DI NEGERI PAHANG: SATU KAJIAN LITERATUR

Sharulnizam Ramli, Sabzali Musa Kahn, Mohd Nuri Yaacob

201-222

THE POTENTIAL OF FLORAL PATTERN ART IN MALAY TEXTILE EMBROIDERY: A FORMALISTIC ANALYSIS

Zamrudin Abdullah, Sabzali Musa Kahn, Siti Rohaya Yahaya, Azahar Harun, Rusmawati Ghazali

286-305